Znak jakości ELIGA – zgłoszenie

W momencie przesłania ankiety rejestracyjnej należy wnieść opłatę rejestracyjną w wysokości 500 zł na konto spółki:
nr rachunku: 94 1160 2202 0000 0003 2872 9881