GODŁO ZNAK JAKOŚCI ELIGA

Wyróżnienie na rynku

Drużyny wchodzące w skład ELIGA wyróżniają Programem Promocyjnym Znak Jakości ELIGA turnieje sportów elektronicznych, usługi, produkty i urządzenia peryferiów komputerowych przeznaczonych dla profesjonalnych graczy w gry komputerowe. Do programu promocyjnego mogą przystąpić te produkty i usługi, które wspierają profesjonalnych zawodników. Turnieje, produkty i usługi którym przyznany jest Znak Jakości, charakteryzują się specyfikacją niezbędną do rywalizowania na najwyższym poziomie.

PRESTIŻ

NAJLEPSZE TURNIEJE

Turnieje ze Znakiem Jakości ELIGA wyróżniają się na rynku organizacją esportowego wydarzenia na najwyższym poziomie. Stanowią wzór pod kątem jakości zarówno samych zawodów, jak i zasad narzucanych przez organizatorów, odpowiedni poziom jego przygotowania, jak i kompetencji administratorów i sędziów danej platformy. Profesjonalni zawodnicy wiedzą, że turnieje oznaczone Znakiem Jakości mają nie tylko wysoką rozpoznawalność, ale są przeprowadzone w najwyższym standardzie i z dbałością o warunki dla samych zawodników. To turnieje najwyższej jakości w Polsce.

Znak Jakości ELIGA dla produktów i usług to konkurs, którego zadaniem jest wyłonienie najlepszych usług, produktów i urządzeń peryferiów komputerowych przeznaczonych dla graczy komputerowych zarówno tych o wypracowanej renomie, jak i tych mało znanych, które dzięki swoim ustalonym walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym są lub mogą stać się wzorem przeznaczonym dla zawodników sportów elektronicznych (profesjonalistów i amatorów). Najważniejszymi cechami obok kontroli jakości, jest nowoczesność, innowacyjność, niezawodność które bezpośrednio wpływają na poziom technologiczny użyty podczas projektu. Ważną cechą jest ergonomia, użyteczność i walory estetyczne.

O NAS

ELIGA

Ilość drużyn
8+
Zasięg online
500k
Ilość graczy w Polsce
2mln
Ilość oglądających
1mln+

Kapituła Znaku Jakości ELIGA, stanowi jury, które przyznaje prawo posługiwania się Znakiem Jakości ELIGA. Kapituła składa się z 5 osób, uznanych autorytetów życia społeczności sportów elektronicznych i gier komputerowych powołanych przez Zarząd ELIGA Sp. z o.o..

Do udziału w Konkursie Znaku Jakości ELIGA mogą przystąpić przedsiębiorcy spełniający następujące warunki formalne:.

– podmiot jest zarejestrowanym podmiotem prawa gospodarcze według przepisów kraju jego pochodzenia od co najmniej 3 miesięcy i prowadzi działalność skupiającą się dookoła sportów elektronicznych;
– przesłać do ELIGA wypełnioną ankietę rejestracyjną wraz z deklaracją standardów oraz dowód przekazania na konto spółki opłaty rejestracyjnej w kwocie 500 zł;
– w przypadku turnieju po pozytywnej opinii kapituły ELIGA uiścić opłatę 4.500 zł;
– w przypadku produktu lub usługi po pozytywnej opinii kapitału ELIGA uiścić opłatę zgodną z Tabelą opłat;
– zaakceptować regulamin Funkcjonowania i Przyznawania Znaku Jakości ELIGA;

ETAPY

1. Rekrutacja
Kandydat przesyła na adres biuro@eliga.org wniosek rejestracyjny o udział w Programie promocyjnym Znak Jakości ELIGA i wnosi opłatę rejestracyjną. Następnie Kandydat otrzymuje ankietę weryfikacyjną.

2. Kapituła
Kapituła dokonuje oceny prudktów/usług/turniejów na podstawie informacji zawartych we wniosku rejestracyjnym lub informacji dodatkowych ustalonych pomiędzy Kapitułą a kandydatem. Ocena dokonywana jest pod kątem formalnym i jakościowym.

3. Wytyczne
Kapituła może stworzyć wytyczne dla danego kandydata w postaci Deklaracji standartów.

4. Oświadczenie
Kandydat składa Deklarację standartów tj. wypełneinie wytycznych przedłożonych przez Kapitułe. Kapituła przedstawia opinię o turnieju/produkcie/usłudze wraz z oświadczeniem o ich realizacji. Kandydat uiszcza opłatę zgodnie z tabelą opłat.

5. Laureat
Kandydat otrzymuje prawo do posługiwania się Znakiem Jakości ELIGA w przypadku turnieju jednorazowo lub przez 12 miesięcy w przypadku Pruduktu lub Usługi z możliwością przedłużenia.

Laureaci mają prawo do używania Znaku Jakości ELIGA przez okres trwania turnieju, w materiałach promocyjnych jednego turnieju, jak i wszystkich działań promocyjnych niezbędnych do jego przygotowań, a w przypadku Produktu lub Usługi przez dwanaście następujących po sobie miesięcy. Organizator ma prawo:

– oznakowania Znakiem Jakości ELIGA nagrodzonego turnieju/produktu/usługi;
– umieszczenie Znaku Jakości ELIGA obok nazwy Laureata, we wszystkich materiałach i drukach reklamowych oraz wykorzystywania w kampaniach reklamowych prowadzonych w mediach po wcześniejszej konsultacji projektu z ELIGA Sp. z o.o.;
– wspieranie przez ELIGA działań Organizatorów Turniejów;
– cykliczne informowanie o Laureatach, we własnych materiałach prasowych lub na konferencjach prasowych oraz spotkaniach z mediami.
– promocja podczas debat i konferencji organizowanych przez ELIGA
– wspieranie przez ELIGA działań Laureatów
– Szczegółowe warunki używania Znaku Jakości ELIGA określają umowy zawierane z Organizatorami.

Za co przyznawany jest znak?

Celem powstania Znaku Jakości jest zakreślenie minimalnych warunków w jakich powinny odbywać się profesjonalne turnieje sportów elektronicznych na równych zasadach. ELIGA stanowi wsparcie dla organizatorów turniejów na każdym etapie jego powstawania. Turnieje sygnowane Znakiem Jakości ELIGA to gwarancja:

- przejrzystych zasad i zoptymalizowanego harmonogramu rozgrywek
- regulaminu rozgrywek dostosowanego do rangi profesjonalnych turniejów
- jednakowych komputerów i odpowiednich warunków technicznych dla wszystkich graczy
- realizowanych ekwiwalentów nagród rzeczowych
- wypłacalności nagród pieniężnych
- wsparcia merytorycznego drużyn ELIGA
- kwalifikacji i umiejętności sędziów i administratorów rozgrywek
- polubownego rozwiązywania konfliktów
- odpowiednich warunków sanitarnych

Zapraszamy do udziału
Znak jakości ELIGA – zgłoszenie